Els beneficis de la pintura
La pintura és una disciplina que permet expressar tot allò que d’altra manera no pot fer-se: sentiments, sensacions, estats d’ànim, maneres de veure la vida... A més, aporta a la persona que s’hi dedica, una sèrie de valors, que li permeten millorar en les diferents vessants de la seva personalitat i vida diària.

Aptitud o actitud?
No és cap secret dir que determinades persones tenen més facilitat o menys per l’art, tot i això, no vol dir que no es pugui aprendre. El més important és la voluntat i les ganes d’expressar-se mitjançant aquesta tècnica plàstica, de manera que, juntament amb el nostre treball, aconseguirem gaudir de tots els benefi cis que la pintura ens aporta. En major o menor mesura, totes les persones són capaces de desenvolupar el seu vessant artístic, si troben l’entorn adequat.
Comunicació
Tradicionalment, la pintura i l’art en totes les seves expressions, han servit a generacions d’humans per comunicar-se entre ells. Coberta aquesta necessitat de comunicació, la pintura, és capaç de vincular els sentiments, estat d’ànim i sensacions més emotives del pintor. Durant el dia a dia, la societat permet a l’ésser humà expressar-se dins uns paràmetres. Aquests paràmetres, moltes vegades són fruit de les pressions socials, laborals o mediàtiques al que la persona està sotmès. Tot allò que no se li permet expressar de manera quotidiana i lesseves inquietuds, eines com la pintura li faciliten aquesta tasca.

Seguir llegint

ESCOLA DE PINTURA. Plaça Sant Faust, 13. Alguaire, Lleida. Telèfon 973 756545. magda.serrando@gmail.com

NO ES PERMESA LA REPRODUCCIÓ TOTAL O PARCIAL DE L'OBRA DE L'ARTISTA SENSE EL PERMÍS D'AQUESTA